Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Джанкой

трудящі не припинили боротьбу за встанолення Радянської влади. З грудня міський голова у повідомленні міністрові внутрішніх справ Кримського «Крайового уряду» попереджав, що можливе збройне повстання,
«...провадиться відкрита більшовицька агітація, поширюються прокла­мації, грунт для більшовиків сприятливий... Необхідно терміново надіслати хоча б невеликий загін». Після початку революції в Німеччині, налякані зростанням революційних виступів, невдоволенням серед солдатських мас, окупанти напри­кінці 1918 року відступили з Криму.
Та на зміну німецьким окупантам прийшли англо-французькі інтервенти. Вони встановили кривавий режим терору, грабунків. Майже щодня в Джанкої арештовували тих, хто співчував Радам. Під час однієї з облав інтервенти схо­пили комуніста Л. Нагеля, залишеного в Джанкої для організації підпільної роботи,
і розстріляли. Ускладнювало підпільну роботу й те, що на службі в окупантів у місті був денікінський загін у складі 450 чоловік. До його складу входили синки підпри­ємців, поміщиків, татари-націоналісти.
8 квітня 1919 року, після боїв на Перекопі, червоноармійські підрозділи визво­лили Джанкой, 18 квітня створено революційний комітет, куди ввійшло 7 чоловік, у т. ч. комуністи В. Боярков (голова), С. Мордухов, І. Полянський, Д. Ласкін, Д. Сепрюженко. Ревком ліквідував старий адміністративний апарат, розпустив поліцію, суд, міську управу, думу, націоналізував банки, суконну фабрику, чавуноливарний завод, майстерні ремонту сільськогосподарських машин. 25 квітня ревком ухвалив «обкласти буржуазію контрибуцією в розмірі 500 тис. крб.» Велика робота провадилася на селі. Селянам виділяли позики, інвентар, тяглову силу. Комуністи міста, - а їх на 6 травня 1919 року налічувалося 13,- особливу увагу при­діляли допомозі фронту. За їх ініціативою населення не раз збирало продоволь­ство, одяг для червоноармійців.
Але перепочинок і на цей раз виявився коротким. У червні 1919 року Джанкой захопили денікінці. Тоді американські ділки відкрили в місті контору для вивезення хліба. Ешелони з зерном та іншими сільськогосподарськими продуктами відправлялися в портові міста, а місцеве населення голодувало. У Джанкої розміщу­валися англійська військова місія, грецький батальйон, а також штаб генерала Слащова. який протягом січня-квітня 1920 року фактично був диктатором Криму. Денікінці чинили жорстокі розправи над більшовиками та тими, хто співчував Радянській владі. У багатьох містах стояли шибениці, від рук білогвардійців загинули сотні трудящих. Так, 24 березня 1920 року за наказом Слащова було розстрі­ляно 10 севастопольських робітників-комуністів, яких звинуватили в підготовці збройного повстання. Ця страта стала сигналом до загального страйку протесту, який охопив увесь Крим.
Увечері 12 листопада 1920 року до міста вступили підрозділи Другої Кінної армії. 265-й полк на чолі з В. Аронетом залишився у місті для наведення порядку
i несення гарнізонної служби. У ході боїв за Джанкой червоноармійці захопили значну кількість вантажних і легкових автомобілів, паровозів, сотні вагонів, де­сятки тисяч снарядів різних калібрів. Саме із Джанкоя 16 листопада М. В. Фрунзе надіслав В. І. Леніну свою славнозвісну телеграму: «Сьогодні наша кіннота зайняла Керч. Південний фронт ліквідовано».
17 листопада 1920 року створено революційний комітет (з 26 листопада він став повітовим). При ревкомі діяли відділи: земельний, народної освіти, охорони здоров'я, управління, міліції, комунальний, праці та інші. Було обліковано підприємства
й майстерні, встановлено на них робітничий контроль, більшість робітників об'єдна­лася в профспілки. Вживалися заходи щодо забезпечення трудящих міста продук­тами харчування. Земельний відділ узяв на облік 40 маєтків, у багатьох з них створено радгоспи.
Незважаючи на нестачу хліба, одягу, взуття, відсутність палива, трудящі я ентузіазмом приступили до відбудови господарства. 750 чоловік взяли участь У двох суботниках, які проведено в місті в грудні 1920 року. 27 березня наступного року, під час недільника, який проходив з ініціативи комуністів і комсомольців,
на розчистці вулиць і площ міста працювало 3 тис. жителів. Для робітників Донбасу Джанкойці зібрали продуктів, одягу, взуття на 9585 тис. карбованців.
1 травня 1921 року відбулася перша повітова партійна конференція, на якій обговорювалися питання про господарське будівництво, розширення роботи в масах тощо. Делегати конференції обрали повітовий партійний комітет на чолі з М. Пурижинським. 5 травня створено партійні осередки в міліції, військкоматі, гарнізон­ному госпіталі, на пошті. До грудня 1921 року в місті діяло 9 партійних осередків, які об'єднували 90 членів і 15 кандидатів у члени партії - в основному залізничників і будівельників. Комсомольська організація міста, створена того року, налі­чувала 78 чоловік..

Джанкой - cучасна карта