Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Щебетовка

своїх ставлеників до місцевих органів влади. Земельна реформа 1929 - 19З0 рр., у здійсненні якої брала активну участь місцева біднота, очолювана
комуністами, усунула порушення радянської земельної політики в Отузах. Розподілу серед бідняцьких господарств підлягало 41,5 десятини садів, 263 - виноград­ників, 3,7 - городів, 386 - оранки, 345 - сінокосів, 2816 - вигонів,
146 десятин цілини.
Здійснення земельної реформи збіглося з початком масової колективізації. У другій половині 1929 року в Отузах уже було 11 невеликих колективних господарств. Колгоспним будівництвом керував партосередок, до складу якого входило 5 комуністів і 14 кандидатів у члени ВКП(б). Навесні 1930 року в селі організовано дві великі артілі: у Верхньому Отузі - колгосп ім. Ворошилова (об'єднав 247 се­лянських дворів), у Нижньому Отузі - колгосп ім. Кірова (об'єднав 190 дворів). За ними було за кріплено всі землі Отузької долини. Провідними галузями госно дарства обох артілей стали виноградарство і тютюнництво. 1932 року в колгоспі ім. Ворошилова під виноградниками було зайнято 154 га, під тютюном - 31 га, в колгоспі ім. Кірова відповідно - 90 і 28 гектарів.
Соціалістичний спосіб землеробства сприяв зростанню сільськогосиодарського виробництва, в господарствах почали широко застосовувати досягнення агрономічної науки, удосконалений інвентар. Для спорудження зрошувальних систем дер­жава надала колгоспам позичку (17 тис. крб.). Це дозволило побудувати два басейни, якими можна було зросити 29 га тютюнових плантацій та 8 га городів. За рахунок внесення органічних і мінеральних добрив, збільшення площі удобрюваних земель, впровадження в сільськогосподарське виробництво нової техніки зросла урожай­ність полів.
1939 року в колгоспі ім. Ворошилова врожай винограду становив 80 цнт з гектара, у колгоспі ім. Кірова - досяг 72,8 цнт з гектара. Зростали врожаї і тютю­ну. Колгосп ім. Ворошилова в 1939 році зібрав 13,3 цнт з гектара, а колгосп ім. Кі­рова - 13,5 цнт з гектара.
Колгоспи Отузі в стали передовими господарствами в Судацькому районі. Свої успіхи в розвитку сільськогосподарського виробництва вони демонстрували на Всесоюзній сільськогосподарській виставці в 1939 і 1940 рр. У 1939 році колгосп ім. Кірова було відзначено дипломом 2-го ступеня і грошовою премією 5 тис карбованців. Учасниками виставки стали 19 членів колгоспу, серед них: 3. Салієва - ланкова тютюнницької бригади, яка одержала по 16 цнт тютюну з гектара ланкова А. Гафар, у якої врожай винограду становив 152,2 цнт з га. Учасниця ВСГВ тих років ланкова тютюнницької бригади Ш. Мамедова брала активну участь у громадському житті. Її не раз обирали депутатом Отузької сільради.
Керівництво всім політико-економічним і культурним життям села здійсню­вали комуністи. У травні 1939 року в Отузах створено 2 первинні парторганізації - одну при колгоспі ім. Ворошилова (8 членів і 4 кандидати у члени пар­тії), інша - при колгоспі ім. Кірова (6 членів і 4 кандидати в члени ВКП(б). Після XVIII з'їзду ВКП(б) в партію було прийнято 18 трудівників села, серед них 11 колгоспників-ударників. Активно працювала й комсомольська організація, яка об'єднувала в 1940 році 20 членів ВЛКСМ. Комуністи й комсомольці показували зразок у праці. Ударником праці був комуніст Е. Велі, бригада комуніста Б. Ісмаїлова в 1939 році одержала по 129 цнт винограду з гектара. Зростання виробництва привело до збільшення доходів колгоспів, підвищення добробуту колгоспників. Збільшилась оплата трудодня. Колгоспники одержували на трудодень по 13-17 крб. грошима. Показником підвищення добробуту трудівників села стало і зростання їх­ньої купівельної спроможності. 1939 року, наприклад, жителям продано товарів на
суму 2,5 млн. крб. В Отузах було 2 магазини сільського споживчого товариства. У 1932 роді в солі відкрито пологове відділення, а в 1939 - лікарню на 139 ліжок. Напередодні Великої Вітчизняної війни в неповній середній школі навчалося 518 дітей і працювало 17 учителів. При хаті-лабораторії організували вивчення сільськогосподарської техніки, при клубі працювали драматичний і музичний кружки, які мали велику популярність серед населення.
Мирну працю отузьких колгоспників, як і всіх радян­ських людей, перервав напад на нашу країну фашистських полчищ. Багато чоловіків у перші дні війни пішли у Червону Армію й героїчно билися на фронтах Великої Вітчизняної війни. На початку листопада 1941 року німецько-фашистські окупанти захопили Отузи. Всяка спроба опору жорстоко каралася. Проте багато жителів села ак­тивно підтримували загни старокримських і феодосійських партизанів, що діяли в лісових і гірських масивах. Частина місцевих жителів вступила в партизанські загони Серед них - С. А. Бринцев, уродженець села. В 1943 році його схопили і стратили гестапівці.
Від німецько-фашистських окупантів село визволили частини Окремої Примор­ської армії 14 квітня 1944 року. У серпні 1946 року Отузи


.

Щебетовка - cучасна карта