Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Кіровське

Радянської держави наслідки недороду й голоду було ліквідовано. 1924 року в Іслам-Тереку створюється комітет селянської взаємо­допомоги, головою якого став батрак С. Г. Гарагуля. Комітет допомагав селянській бідноті
організовувати сівбу та збирати врожай, залучав її до сільськогосподарської кооперації, розподіляв кредити й насіннєві позички. Діяли прокатні пункти очищення насіння, забезпечення бідняцьких господарств сільськогосподарським інвен­тарем. молочною та робочою худобою. 1925 року в селі виникло перше машинне товариство «Згода». Селяни одержали можливість обробляти землю тракторами
й використовувати інші машини.
Ще 1920 року в селі відкрито лікарський пункт. У 1925 році почала працювати школа першого ступеня, де навчалися діти селян і батраків, а вечорами - 16 неписьменних жінок. У тому ж році відкрито хату-читальню. Тут для селян читали лекції, влаштовували вечори запитань і відповідей, працював сільськогосподар­ський гурток.
3 1921 по 1925 рік Іслам-Терек підпорядковувався навколишнім сільським Ра­дам V 1925 році він став центром сільської Ради, при якій створено 3 секції: куль­турно-освітню, кооперативну, земельну, в їхній роботі брало участь близько 40 осіб сільського активу. За даними Всесоюзного перепису 1926 року в Іслам-Тереку проживало 376 чоловік. У селі налічувалося 86 дворів.
Велику масово-політичну роботу серед населення провадив територіальний сільський партійний осередок, створений 12 листопада 1926 року. До його складу входили 3 члени й 3 кандидати в члени ВКП(б). Комуністи села роз'яснювали бід­ноті значення колективних форм господарювання, згуртовуючи селян і батраків різних національностей. Помічником комуністів виступав комсомольський осередок, і по виник у 1927 році і складався з 13 осіб.
1928 року в Іслам-Тереку створено перший ТСОЗ. У 1930 році організовується сільськогосподарська артіль «Червоний Вестфалець», в якій об'єдналися 127 госпо­дарств - 545 чоловік, з них працездатних 279. Площа посіву становила 2039 га, було усуспільнено великої худоби 178 голів, свиней - 43 голови. Колективізація в селі здійснювалася в обстановці жорстокої класової боротьби. Куркулі всіляко перешкоджали створенню артілі. 1930 року їх позбавлено землі й вислано за межі Криму.
Волику допомогу в зміцненні й розвиткові артілі «Червоний Вестфалець» по­дала створена в 1931 році Іслам-Терецька МТС. 11 «Фордзонів», 12 «Джан-Дірів» і 5 «Інтернаціоналів» - такий був її перший тракторний парк. Одночасно з МТС
в Їслам-Тереку організовано бавовнорадгосп. У 1936 році землі радгоспу передано сусіднім колгоспам.
Поступово артіль «Червоний Вестфалець» міцніла, набирала сили. 1933 року під зерновими культурами було зайнято 1000 га землі. На 3 тваринницьких, молочно-товарній та свинарській фермах, племінній конефермі утримувалося 948 голів. Працювали 2 кузні, 2 столярно-шорні майстерні.
Боротьбу за піднесення економіки сільгоспартілі очолив колгоспний партосередок, створений у січні 1932 року. Він налічував 5 комуністів, до його складу увійшли й комуністи сільської парторганізації.
Значний внесок у колгоспний рух зробили двадцятип'ятитисячники, що при­їхали в село на заклик партії: робітниця з Донбасу П. Паршина працювала завідуючою молочнотоварною фермою та жіноргом, колишній матрос Чорноморською флоту Я. Шейнвальд був заступником голови колгоспу й секретарем нартосередку, робітник-слюсар І. Рогачов - скарбником правління колгоспу й партгрупоргом рільничої бригади. Комсомольці колгоспу працювали на молочнотоварних фермах, у бригадах. Організовані ними загони піонерів збирали колоски хліба.
Дальшому розвиткові артілі сприяло соціалістичне змагання, яке розгорнулося серед колгоспників, між бригадами й ланками. 1933 року в артілі було 72 ударники. Колгоспника П. Сахновського за високі показники на косовиці й обмолоті хліба (при нормі 27 тонн намолочував 32-40 тонн) було занесено на Червону Всесо­юзну дошку. Цієї честі удостоївся весь колгосп.
Завдяки самовідданій праці колгоспників, застосуванню техніки й поліпшенню агротехніки, артіль щорічно домагалася високої врожайності всіх сільськогосподарських культур. У 1937 році було зібрано озимої пшениці - по 15 цнт з га, ярового ячменю - по 13 цнт, картоплі - по 60 цнт. 1939 року в парку Кіровської МТС, крім 69 тракторів, було ще 38 комбайнів. Цією технікою оброблялося понад 31 тис га землі.
Із зростанням економіки колгоспу підвищувався добробут колгоспників. У 1933 році кожен з них одержав по 8,5 кг зерна на трудодень, а в 1937 році заробі­ток сім'ї колгоспника становив у середньому 37,15 цнт зерна і 3647 крб. грошима..

Кіровське - cучасна карта